THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Khâu chuẩn bị mua các loại cây gỗ hàng trăm năm để làm các dự án cho các công trình Đình, Chùa, Nhà thờ, cho các chủ đầu tư như các loại gỗ Lim, Sến, Hương….

Thiết kế và thi công: Nhà Gỗ Thành Công

Nhà gỗ Thành Công

Địa chỉ: Chàng Sơn – Thạch Thất – Hà Nội

Hotline: 09.6686.1336 – 0965.233.688 – 0966.568.366